Skip links
Puygulama Danışmanlığı

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Danışmanlığı.

uygulama

Uygulama Danışmanlığı

1. Rehber yol haritasına uygun olarak teknik rapor hazırlama adımı ile devam edilir. Bu kapsamda uzman personeller tarafından eksikliği tespit edilen teknik gereksinimler ve diğer süreçler ile ilgili olarak neler yapılması gerektiği ve nasıl ilerlenebileceği konusunda bir rapor hazırlanır.

Rapor kurumun mevcut kaynakları göz önünde bulundurulacak şekilde hazırlanır.

2. Hazırlanan rapor yönetim tarafından onaylandıktan sonra, rapora uygun olarak faaliyetlerin planlanması ve uygulama adımlarına geçilir. Bu adımlar BIGREY üstünde kayıt edilir. Faaliyet ile ilgili olan tüm ilerleme dokümanlarının girişi bu ekranlarda kayıt altına alınır.

3. Proje ekibi ile birlikte planlanan faaliyetler aylık olarak incelenir ve ilerleme sonuçları sürekli olarak kayıt altına alınır. İlerlemede ortaya çıkan sorunlar yönetim ile paylaşılarak hızlı bir şekilde sorunun çözümlenmesi sağlanır.

4. Faaliyetlere uygun olarak ürün vb. teknik fanışmanlık faaliyetleri proje sonuna kadar devam ettirilir.

.......daha fazla bilgi için lütfen bizler ile iletişime geçiniz.

Home
Account
Cart
Search